AirPods giờ chỉ cần lắc đầu là từ chối được cuộc gọi #shorts

AirPods

AirPods giờ chỉ cần lắc đầu là từ chối được cuộc gọi #shorts

#vinhxo #review
————————————————–
► Tham gia làm hội viên Vinh Xô để được hưởng đặc quyền:
https://www.youtube.com/channel/UCyqxvGyF5LO67HI6vdE5bfQ/join
► Tham gia group Cộng đồng người dùng Apple Việt Nam tại: https://www.facebook.com/groups/nguoidungapplevn
► Tham gia Group ĐẦU HÀNG CÔNG NGHỆ: https://www.facebook.com/groups/dauhangcongnghe/
► Tham gia Group “kèo thơm" để mua các sản phẩm công nghệ giá tốt: https://www.facebook.com/groups/keothomvatvo
► Theo dõi Fanpage Vinh Vật Vờ: https://www.facebook.com/RealVinhVatVo/
► Theo dõi Instagram Vinh Vật Vờ: https://www.instagram.com/vatvo69

Email liên hệ hợp tác: ads@vtmedia.tv
————————————————–