Bàn giao Macbook Air M1 Fullbox cho em gái Cái Bè #mytholaptop

MacBook,Mac