Đã bán.Imac màn 21.5 inch 8G/1000G. Nửa giá cho ae không quan trọng ngoại hình

iMac,Mac