“โหมดเดียว ก็เฟี้ยวได้?GOPRO 12 Airpods MODE”#airpodmode#goprohero12black#goorohero12#gopro12#campro

AirPods

“โหมดเดียว ก็เฟี้ยวได้?
GOPRO 12
Airpods MODE"
#airpodmode
#goprohero12black
#goorohero12
#gopro12
#camprohuahin
#canprodiy
#ช่างกรสอนซ่อมโกโปร
@ทุกคน