iMac M3 24 inch mới tinh! Đẹp thật, mà RAM hơi đuối. 🥹

iMac,Mac