Ngủ máy lạnh, đầu thì kê gối, có MacBook xem phim, nhất Bắp luôn

MacBook,Mac