Suýt nữa thì bay mất MacBook. ae dùng vali khung nhôm hạn chế kéo dưới trời mưa nha #tienkiemchungrv

MacBook,Mac

Suýt nữa thì bay mất cái MacBook nên là ae nào dùng vali khung nhôm lưu ý vấn đề này. Hạn chế kéo dưới trời mưa to nha #tienkiemchungrv