Macbook Pro 2019 GIÁ QUÁ RẺ như này liệu có ngon hơn Mac Air M1?

MacBook,Mac

Macbook Pro 2019 GIÁ QUÁ RẺ như này liệu có ngon hơn Mac Air M1?
Tham khảo tại Laptop Trung Trần : https://trungtran.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=ytdd&utm_content=Dtyt&utm_campaign=BNMADD